Strategisk og forretningsmæssig kvalitetsstyring

Vi rådgiver så revisionsvirksomheden opnår en højere revisionskvalitet kombineret med højere indtjening.

Inspicio leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsvirksomheder af strategisk og forretningsmæssig karakter. Nedenfor er anført et udpluk af de mange ydelser, vi kan levere.

Kvalitets- og effektivitetsfremmende tiltag på erklæringsopgaver

At levere høj revisionskvalitet handler ikke om at ligge flere timer i revisionsopgaven. Med ofte få tiltag kan revisionskvaliteten øges i kombination med en bedre sags-økonomi. Inspicio kan blandt andet hjælpe med:

  • Project management – fastsættelse af milestones på firmaniveau og på den konkrete erklæringsopgave.
  • Årsagsanalyser (”Root Causes”) på ineffektivitet eller fejl og mangler på firma- og opgaveniveau, samt handlingsplaner for fremadrettet afhjælpning.
  • Faglige drøftelser omkring erklæringsopgaven herunder fastsættelse af risici og væsentlighedsniveau, samt art og omfang af konkrete revisionshandlinger for at imødegå de fastsatte risici.
  • Uddannelse og træning af medarbejdere.

Implementering af kvalitetsfremmende kultur og udlevelse af ”tone at the top”

Revisionsvirksomheden er forpligtet til at etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at fremme en intern kultur, hvor det anerkendes, at kvalitet er afgørende ved udførelse af opgaver. Inspicio kan blandt andet hjælpe med:

  • Afklaring af den nuværende kultur i virksomheden og evaluering heraf.
  • Design, implementering og løbende overvågning af kulturfremmende tiltag med henblik på at opnå en højere revisionskvalitet.
  • Etablering af politikker og procedurer for præstationsvurdering, vederlæggelse og forfremmelse (herunder incitamentssystemer) af personale.
  • Kommunikation af vigtigheden af en høj kvalitet og politikker og procedurer på området.
  • Organisering af Risk-Management funktion og udvikling, dokumentation og understøttelse af firmaets kvalitetsstyringspolitikker og –procedurer.

Vi har dyb indsigt i kulturen og forretningsmodellen i revisionsvirksomheder, og kan derfor hurtigt og effektivt skabe os et overblik over jeres behov på både kort og lang sigt.