Om Inspicio ApS

 
Se og lyt med her, hvor stifter Martin Samuelsen fortæller om de ydelser og den værdi der er skabt for Inspicio´s kunder siden selskabets etablering.
 

Inspicio er etableret den 1. april 2018. Virksomhedens formål er, at udøve rådgivning og konsulentbistand primært inden for revisionskvalitet- og kvalitetsstyring samt praktisk regeloverholdelse (compliance) af revisorloven samt tilhørende bekendtgørelser, herunder erklæringsbekendtgørelse, såvel som de internationale revisionsstandarder (ISA) og revisorforordningen.

Inspicio´s ydelser er målrettet mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, men vores rådgivning og konsulentbistand kan udøves bredt overfor alle, der er underlagt bestemmelserne i revisorloven mv.

Er i en mindre eller mellemstor revisionsvirksomhed, der ikke er tilknyttet et egentligt netværk, kan Inspicio i særdeleshed være relevant for jer. Vi leverer alle de ydelser, en revisionsvirksomhed sædvanligvis modtager via netværkssamarbejder.

Er i et netværk eller en sammenslutning af revisionsvirksomheder, kan Inspicio bistå en allerede etableret faglig afdeling mv. med rådgivning og konsulentbistand inden for revision, eksempelvis med ressourcemæssig afhjælpning i spidsbelastningsperioder. Dette kunne eksempelvis være på området for intern overvågning. Inspicio kan imidlertid indgå i alle led og dele af processerne i en faglig afdeling, eller Risk Management funktion, både i mindre og større omfang.

Inspicio ledes af statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der tillige er ultimativ ejer, og som besidder en bred revisionsteknisk erfaring på specialistniveau. Således har Martin Samuelsen praktisk erfaring med revisionsmæssig betjening af en bred vifte af danske og internationale virksomheder både inden for SMV segmentet såvel som børsnoterede virksomheder.

Martin Samuelsen har siden maj 2015 og frem til 31. marts 2018 været tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, hvorigennem Martin har opnået et unikt indblik i kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt efterlevelsen heraf i praksis. Endvidere har Martin et unikt indblik i mulige faldgruber, og hvorledes fejl og mangler undgås. Martin har gennem sit virke som tilsynschef på revisorområdet, haft stor indflydelse på opbygningen og organiseringen af det nuværende offentlige tilsyn med revisionsvirksomheder, og kan derfor bistå revisionsvirksomheder i et sådan kontrolforløb, på specialist-niveau. Dette omfatter ligeledes en eventuel efterbehandling af kvalitetskontrollen, undersøgelses- og diciplinærsager mv.

Martin Samuelsen er medforfatter på bøgerne ”Årsrapport og virksomhedsanalyse – i praktisk perspektiv (Gyldendal), ”Revision i praksis” (Karnov), samt ”Revisorloven med kommentarer – 5. udgave” (Karnov) udgivet i 2018.  Martin er herudover en ofte anvendt underviser på revisorernes efteruddannelse, og er ligeledes ekstern lektor på institut for regnskab og revision på CBS.

Martin Samuelsen

indehaver og statsautoriseret revisor

Mail: ms@inspicio.dk
Tlf.: +45 41 41 19 34

Martin Samuelsen er medlem af FSR danske revisorer.