Kvalitetskontrol og undersøgelsessager

Vi agerer revisionsvirksomhedens Risk-Management funktion, og hjælper før, under og efter Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol samt ved håndtering af eventuelle undersøgelsessager.

Er jeres revisionsvirksomhed udtaget til kvalitetskontrol kan Inspicio bistå før, under og efter den gennemførte kvalitetskontrol. Vi medvirker til at sikre den gode og konstruktive dialog, og at alle relevante oplysninger bliver forelagt kvalitetskontrollanten. Dette for at sikre, at alle faglige drøftelser tages på et fuldstændigt og oplyst grundlag, så Erhvervsstyrelsens rapport bliver så retvisende som muligt. Vi kan bistå på forskellige niveauer efter jeres valg, både som aktiv ”front-partner” såvel som ved passiv deltagelse.

Skulle jeres revisionsvirksomhed, eller revisorer tilknyttet denne, blive genstand for kritik og en eventuel undersøgelsessag fra Erhvervsstyrelsen eller andre interessenter, bistår vi gerne med afklaring af faglige problemstillinger og vurderinger. Vi kan gennemgå sagens forhold, og give vores faglige vurdering heraf, samt bistå med den efterfølgende møde- og skrifts-udveksling imellem jer og Erhvervsstyrelsen, henholdsvis Revisornævnet.