Beskyttelse af persondata hos Inspicio ApS

Persondata er beskyttet under reglerne om persondatabeskyttelse, herunder EU Persondataforordningen.

Reglerne om persondatabeskyttelse stiller blandt andet krav til, hvordan Inspicio ApS håndterer persondata.

Inspicio ApS rådgiver virksomheder, og omfanget af persondata som Inspicio ApS modtager som led i sin rådgivning og konsulentbistand er begrænset. Til trods herfor er det for Inspicio ApS en mærkesag, at behandle persondata efter reglerne.

Dette indebærer blandt andet, at Inspicio ApS har højt fokus på alene at opbevare nødvendige persondata.

Alle persondata slettes i overensstemmelse med reglerne herfor, når de ikke længere er relevante for Inspicio ApS.

Vores klientaftale, herunder forretningsbetingelser, indeholder afsnit om vores ansvar og pligter i forhold til håndtering af persondata.

Forretningsbetingelser, politik for behandling af persondata hos Inspicio ApS samt spørgsmål i øvrigt, udleveres og besvares på forespørgsel ved kontakt til adm. dir. statsautoriseret revisor Martin Samuelsen på mail og telefon:

Mail: ms@inspicio.dk

Tlf.: +45 41 41 19 34